Frisse blik op uw facilitaire organisatie

Facilitair consultants

Facilitair consultants van Trinity: iemand van buiten uw organisatie die u kan helpen om met een frisse blik naar uw eigen organisatie te kijken

Trinity Facilitair Consultants

Onze facilitaire consultants kunnen u ondersteunen bij:

  • uw aanbesteding,
  • het organiseren van complexe verhuizingen,
  • de implementatie van een nieuw telefoonsysteem en/of een FMIS.

Facilitaire Quick Scan

Tevens kunnen wij een facilitaire quick scan voor u maken, waarmee de sterke kanten en verbeterpunten van uw facilitaire organisatie inzichtelijk worden.

Facilitaire consultants van Trinity kunnen een facilitaire quick scan voor u maken, waarmee de sterke kanten en verbeterpunten van uw facilitaire organisatie inzichtelijk worden

Facilitair advies met een frisse blik

Soms is het prettig dat iemand van buiten uw organisatie u kan helpen om met een frisse blik naar uw eigen organisatie te kijken.

Waar onze facilitaire interim managers vanuit uw organisatie meedraaien, kan de facilitair consultant vanuit zijn/haar expertise het proces vanaf een afstand beoordelen en u hierin advies geven.

Facilitaire Quick Scan

Sterke kanten en verbeterpunten van uw facilitaire organisatie inzichtelijk

Copyright © 2023 Trinity B.V. All rights reserved